robotike

Gjatë ditës së parë do të mësojmë rreth Robotikës.

Robotika merret me projektimin, ndërtimin, operimin dhe përdorimin e robotëve, si dhe sistemet kompjuterike për kontrollin e tyre, dhe përpunimin e informacionit. Robotika ndërthur njohuritë elektronike dhe të programimit. Një robot është një makeneri fizikie ose kompjuterike e cila është e aftë për të kryer një seri komplekse veprimesh automatikisht.

Në këtë trajnim ne do të merremi me krijimin e këtyre pajisjeve dhe kuptimin e tyre, duke u njohur hap pas hapi me komponentët fizike, nga rezistencat deri te sensorët e avancuar. Asemblimin e tyre dhe programimin me qarqe si Arduino, Microbit, mBot etj.

Në fund fëmijët do të jenë në gjendje të:

  • Kuptojë se çfarë është një robot
  • Të arrijë të japi komanda bazike robotit
  • Të njohë pjesët fizike që shërbejnë për ndërtimin e robotit
  • Të arrije të bëjë lidhjet dhe konfigurimet midis pjesëve fizike
  • Të mund të shpjegojë logjikën e lidhjeve fizike dhe të kodit
  • Të programojë robotin sipas funksionliteteve që ka dëshirë

 

Platformat e përdorura:

Qarqet: Arduino, Microbit, mBot

Software: Arduino, Microbit/Python, Mblock

Projektet që do të punohen: Semafori, Sistem sigurie me Sensori Ultrasonic dhe Potenciometër, RGB.

 

PROGRAMI

10:00               Mbërritja në qendër/ socializimi me pjesëmarrësit

10:30               Hapet laboratori/ të rinjtë zënë vend për të filluar sesionin

12:30               Pushim dreke

13:30               Fëmijët ndahen në grupe dhe bëhen lojëra zbavitëse

15:00               Zhvillimi i pjesës së dytë të kursit

16:30               Lojëra argëtuese

August 22, 2022
tech camp day 3

Tech Camp – Day 1 – Robotikë

[…]
August 30, 2022
tech camp korce day 2

Tech Camp – Day 2 – Robotikë

[…]