python

Python është një gjuhë programimi e interpretuar e nivelit të lartë për programim me qëllim të përgjithshëm. Krijuar nga Guido van Rossum dhe i lëshuar së pari në 1991, Python ka një filozofi të dizajnit që thekson lexueshmërinë e kodit.

 

Në fund fëmijët do të jenë në gjendje të:

  • Të kuptojë se çfarë është Python dhe përdorimet e kësaj gjuhe programimi,
  • Elementët e programimit në Python, variablat, strukturat e kontrollit, ciklet,
  • Të krijojë projekt grafikë dhe animation nëpërmjet kodeve me Turtle,
  • Të njohë kodet e ndryshme dhe të kuptojë funksionin e tyre,
  • Të mundë të shpjegojë logjikën e lidhjeve midis kodit,
  • Të krijojë një lojë e python dhe pygame.

 

Platformat e përdorura:

Python

Projektet që do të punohen: Makina Llogaritëse, Smile emoji, Zemra, Lule Dielli, Gara me breshka, Loja Tic-Tac-Toe etj.

 

PROGRAMI

10:00               Mbërritja në qendër/ socializimi me pjesëmarrësit

10:30               Hapet laboratori/ të rinjtë zënë vend për të filluar sesionin

12:30               Pushim dreke

13:30               Fëmijët ndahen në grupe dhe bëhen lojëra zbavitëse

15:00               Zhvillimi i pjesës së dytë të kursit

16:30               Lojëra argëtuese

August 22, 2022
tech camp day 2

Tech Camp – Day 2 – Python

[…]
August 30, 2022
tech camp korce day 3

Tech Camp – Day 3 – Python

[…]