korce

Zhvillimi i shpejtë i teknologjive të informacionit dhe komunikimit (TIK) dhe ardhja e Interneti ka futur një dimension krejtësisht të ri të shfrytëzimit seksual të fëmijëve dhe adoleshentëve. Të gjitha format e dhunës ndaj fëmijëve, duke përfshirë shfrytëzimi seksual në internet, janë të papranueshme dhe një sulm i drejtpërdrejtë ndaj dinjitetit të paprekshëm, të qenësishëm të çdo fëmije. Instrumenti i vetëm që ne sot kemi në dorë është fuqizimi dhe aftësimi i fëmijëve dhe adoleshenteve si të lundrojnë të sigurt, në besim të plotë së duhet të hapin sytë online ashtu edhe offline.

Në fund fëmijët do të jenë në gjendje të:

 • Mbajnë informacionin personal të sigurt,
 • Mbrohen nga grabiqarët online dhe sextortion,
 • Luajnë të sigurt
 • Kuptojnë cfarë është bullizmi dhe si të mbrohen nga ai
 • Dallojnë lajmet e rrema apo “fake news” online

 

Regjistrohu per te treja ditet

  August 29, 2022
  tech camp korce day 1

  Tech Camp – Day 1 – Interneti i Sigurte

  […]