bibliotaks

Gjatë të gjithë seancave në BiblioTalk, thelbi në rastin e Valerit do të jetë se si mund të ndërtojmë një të ardhme në Shqipëri në epokën e internetit. Sa mundësi ofron vendi ynë?

Valeri do të flasë për biznesin e ri në Shqipëri dhe si mund të ndihmojnë rrjetet sociale në zhvillimin e tij. Sfidat dhe gabimet që bizneset bëjnë gjatë marketingut të biznesit të tyre. Një ndër pikat më të rëndësishme të seancave të Valerit është prezantimi i “e-commerce”, që mbetet edhe sfida momentale e biznesit. Të mësuar me metodën tracionale të të bërit biznes në Shqipëri, plot njerëz e patën të veshtirë përshtatjen me pandeminë Covid-19 pasi bizneset e tyre nuk ofronin shërbimet e-commerce. Duke u bazuar në shembuj reale Valeri do të shpjegojë rëndësinë e paltformës të blerjeve online dhe si mund të përdoret ajo efektivisht në rritjen e shitjeve të një biznesi.

October 16, 2020

Si nëpërmjet internetit një i ri siguroi të ardhmen e tij

[…]
October 17, 2020

Koncepti E-commerce dhe teknika për të patur sukses