Transformojmë bibliotekat publike në laboratorë inovativë dhe teknolologjikë për fëmijë dhe të rinj të kryeqytetit

 

Të dashur qytetarë!

BiblioTech është një nismë e Bashkisë Tiranë dhe UNICEF Albania, e cila ka për qëllim të shndërrojë bibliotekat e lagjeve në inkubatorë të teknologjisë për fëmijët, të rinjtë dhe gjithë komunitetin.

Nëpërmjet këtij pyetësori, dëshirojmë të kuptojmë më mirë nevojat tuaja, në mënyrë që të vijmë më shumë pranë jush.

Ju faleminderit!

Stafi BiblioTech