Ndërtimi i faqeve të internetit falas në WordPress, kostot e fshehura të saj ?